GSM (Gayri Sıhhi Müessese) Ruhsatı

GSM RUHSATINDA GEREKLİ BELGELER İŞYERİNİ AÇACAK KİŞİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER1- Başvuru Dilekçesi
2- Başvuru Beyan Formu
3- Kimlik Kartı Fotokopisi
4- İkametgah Senedi (Mah. Muh.Onaylı)
5- Sağlık Raporu
6- Oda Kaydı
7- Vergi Levhası
8- Ticaret Odası Kaydı.
9- Ustalık Belgesi
10- 4 Adet Fotoğraf
11- 1 Adet Şeffaf Telli Dosya

AÇILACAK İŞYERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER1-Tapu
2-Kira Kontratı
3-Tesisin Bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge (Çap, Tapu, 1/25000 Ölçek)
4-İş Akım Şeması ve Açıklama Raporu
5-Çevre Kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama raporu.
6-Çevresel etkileri önemsizdir belgesi
7-Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde hazırlanmış 1/100-1/1000 ölçekli tesis içi yerleşim planı.
8-Fosseptikten sonra atık suyun ne şekilde izole edileceği, sızdırma yapılacaksa yönetmeliğe uygun projesi.
9-Motor Beyanı
10-İşletme Belgesi
11- İtfaiye Raporu.
12-Emisyon İzni
13-Mühendis Sözleşmesi ve Müh. Diploması.
14-Deşarj İzni
15-Artezyen olan yerlerden yer altı suyu kullanma belgesi
16-Suyun kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporu
17-Yapı Kullanma İzin Belgesi.
18- İmza Sirküleri
19- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
20-Kapasite Raporu
21-SSK Aylık Prim Hizmet Belgesi (10 Kişiyi Geçerse)

ŞİRKET OLAN İŞYERLERİ İÇİN1-Kuruluş İlanı
2-Kurulmak İstenen yer İçin Yön.Kur.Kararı
3-Temsilciye Yön.Kur.kararı ile verilmiş Yetki Belgesi

TAHKİKAT YAZISI1- SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI
2- TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
3- ZABITA/İTFAİYE AMİRLİĞİ
4- İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL HİZMETLER