Faaliyet Raporu

AHMETLİ BELEDİYESİ 01.OCAK 2010-31.ARALIK.2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR
 
 
(Belediye Başkanının Meclis açılış konuşması) 
            
               Sayın Başkan ve değerli Meclis üyeleri:
               5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince 01.Ocak.2010-31.Aralık.2010 dönemine ait bir yıllık Faaliyet Raporunu Arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesile ile Yüce Meclise Saygılarımı sunuyorum.
               Sayın Meclis Üyeleri;
               Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini en mükemmel şekilde yerine getirebilmek amacıyla  kurulan  “Beyaz Masa Çözüm Masası”  Belediye Hizmet Binası’nın girişinde hizmetine devam etmektedir. Beyaz Masa Çözüm Masasına gelen başvurular görevli tarafından kayıt altına alınarak bilgisayar programına aktarılıp ilgili birime yönlendirilmektedir. Çözüm aşamasında vatandaşa bilgi verilmekte ve şikayet çözüldükten sonra vatandaştan teyit alınarak evrak kapatılmaktadır. Beyaz Masa Çözüm Masasına 1 yıl içinde toplam 320 başvuru gelmiş ve başvuruların 320 tanesi çözüme ulaşmış vatandaş teyidi alınarak dosyası kapanmıştır . Ayrıca kent bilgi sistemi çalışmalarında alınan bilgiler doğrultusunda kurulan ücretsiz mesaj hattı ile bilgileri ve cep telefon kayıtları bulunan vatandaşlarımıza doğum günlerinde evlilik yıl dönümlerinde resmi ve dini bayramlarda kutlama mesajları atılmaktadır.
  
               Sayın Meclis Üyeleri , şimdi Belediyemiz Hizmet birimlerince gerçekleştirilen iş ve işlemlere geçiyorum.       
 
BELEDİYEMİZ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN  İŞ VEİŞLEMLERİMİZ
 
1-  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ait, gelen-giden kayıt defterine göre 01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında 1094 adet gelen giden evrakın ve 394 adet resen evrakın olmak üzere toplam 1488 adet evrakın kayıtlı olduğu görülmüştür.
 
2-  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ait, dilekçe kayıt defterine göre aynı dönem içersinde 302 adet     gelen giden evrakın ve 6 adet resen evrakın olmak üzere toplam 308 adet  evrakın kayıtlı olduğu görülmüştür.
 
3-  Ahmetli Belediye Meclisi Faaliyet dönemi içersinde 12 defa olağan toplantı yapmış ve yapılan bu toplantılarda 79 adet karar alınmıştır.
 
Ahmetli Belediye Encümeni, aynı dönem içerisinde 50 adet olağan, 2 adet olağanüstü  Encümen oturumu yapmış, yapılan bu oturumlarda   214  adet Encümen kararı alınmıştır.
 
BELEDİYEMİZ FEN VE İMAR İŞLERİ BİRİMİNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERİMİZ
01.01.2010- 31.12.2010  Döneminde ;
 
1 – Belediyemiz hudutları dahilinde 142 adet yapı ruhsatı , 67 adet iskan ruhsatı verilmiştir.
2-  14 adet İmar Plan Tadilatı yapılmıştır.
3-  10 adet Tevhid - İfraz ve Yola Terk işlemleri dosyaları hazırlanmıştır.
4-  1 adet  Yoldan İhdas işlemi yapılmıştır.
5 - 4 adet Kamulaştırma işlemi yapılmıştır.
6 – Ahmetli CBÜ Meslek Yüksek okulu ek Bina İnşaatına Proje ve İş makinesi yardımı yapıldı.
7 – İçme Suyu borularının değiştirilmesi ve 1000 m3 2 adet  su deposu yapımı işinin  kesin kabulü yapılmıştır.
8 – Celal Bayar Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan çocuk bahçesinin inşaatı bitmiş hizmete açılmıştır.
9 – DSİ tarafından yapılacak olan Ahmetli Çayı üstüne 2 adet köprü inşaatına  ve çevresi istinat duvarlı  düzenleme işinin  ihalesi bitirilmiş, işe başlanmıştır.
10 – İlçemiz,
                     Barbaros Mahallesi; Mehtap Sokak,  Selanik Caddesi, Soğucak Sokak ve Pınar
Sokakları,
                    Kurtuluş Mahallesi;  Güney sokak ve Mezbaha Sokakları,
                    Altıeylül Mahallesi ; İstasyon Caddesi,  Anafartalar Caddesi,  Bağımsızlar Sokak, Karakol Sokak,  Dar Sokak, Çınar Sokak ve Güneş Sokakları,
                     Ulucami Mahallesi; Cami Caddesi,  Çıkar Sokak,  Kumpanya Sokak,  Akasya Sokak,  Lale Sokak,  Hisar Sokaklarına,
Zafer Mahallesi; Lonca Caddesi , Hilal Caddesi, Eski PTT Sokak , Söğüt sokak, Pazar Sokak,  Fırın sokak , Zambak Sokak , Yenicami Sokak , Şehitler Sokak ve Kısa Sokaklarına Beton Parke taşı ve Beton Bordür Taşı döşeme  çalışmaları yapılmıştır.
 
11 – Fen işleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere 1 Adet Greyder ve hizmet aracı alınmıştır.
12 – Mevcut Pazar yerine 250 m2 büyüklüğünde bir alanın üstü demir – saç örtü ve Taş Şantiyesinin istif Sahası 1000 m2  büyüklüğünde  demir – saç örtü ile kapatılmıştır.
 
BELEDİYEMİZ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNCE GERCEKLEŞTİRİLEN İŞ VE İŞLEMLERİMİZ
 
      Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı Birimler Emlak, İçme Suyu ve Tahsilât Servislerinde Ocak 2010-Aralık 2010 ayları sonu itibariyle bir yıllık faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.
 
    1-BÖLÜM: Bu bölüm Mülkiyet üzerinden alınan Vergi Gelirleri,Harçlar ve Diğer Vergiler olmak üzere toplam 544.430,31 TL tahakkuk yapılmış olup,637.955,04TL tahsilat yapılarak 279.165,59 TL 2011 yılına tahakkuk devretmiştir .
    2-BÖLÜM:Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (mal ve satış ,su,kira )olmak üzere 826.568,04 TL tahakkuk yapılmış ve buna karşılık 945.711,79 TL Tahsilat yapılarak 303.499,69 TL Lira bir sonraki döneme alacak devri yapılmıştır.                  
   3-BÖLÜM:Bu bölüm Alınan Bağış , Yardımlar ve Proje Yardımları olmak üzere toplam 83.227,00 TL gelir elde edilmiştir.
   4-BÖLÜM :Diğer gelirler (vergi cezaları,para cezaları ,su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payı,İller Bankası payları vs.) olarak 134.581,30 TL Tahakkuk edilmiş olup 2.704.347,99 TL tahsilat yapıldıktan sonra 69.174,68 TL Tahakkuk devretmiştir.
   5-BÖLÜM :Bu bölümde sermaye gelirleri (Taşınmaz satış gelirleri,Taşınır satış gelirleri) olarak 10.749,00 TL tahsilat yapılmıştır.
 
2010 OCAK-2010 ARALIK GELİR DURUMU ŞÖYLEDİR.     
 
 
  1-TAHAKKUK                                                                                   :             1.505.579,65  TL
  2-TAHSİLAT                                                                                      :             4.381.990,82  TL
  3-BİR SONRAKİ DÖNEME DEVİR OLAN                                         :            651.839,96  TL
       
             Ocak 2010 Aralık 2010 dönemi ve daha önceki dönemlerden devir eden alacaklar için tahakkukları ilgililere bildirilmiş ve tahsilatı yapılmaktadır. Borçlarını ödemeyenler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki kanun hükümlerine göre alacaklar sıkı bir şekilde takip edilmektedir.Alacaklardan Zaman Aşımına uğramış herhangi bir alacak bulunmamaktadır.Alacakların tahsili sıkı bir şekilde bir sonraki dönemde de devam edecektir.
 
Belediyemiz Giderleri olarak Ocak  2010- Aralık 2010 Dönemindeki Harcamalar 3(üç) ana bölümden oluşmuştur.
 
     1-CARİ HARCAMALAR  :
       A- Ödenekler Bölümü için Belediye Başkan ve Başkan Vekili Ödeneği, Encümen ve meclis üyeleri huzur hakkı, Personel Giderleri olarak Memur, İşçi aylıkları, sosyal yardımlar, sosyal güvenlik devlet primleri olmak üzere 1.096.640,98 TL Harcama yapılmıştır.
 
       B- Mal ve Hizmet alımları (telefon, yakacak, akaryakıt, kargo, posta vs. giderleri) ,Personel sağlık malzeme giderleri, yolluk giderleri, görev giderleri, kurslara katılma giderleri, tarifeye bağlı ödemeler, temsil tanıtma ve fuar giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, taşıt ve iş makinesi bakım onarım giderleri, sosyal tesis, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, bahçe malzemeleri alım ve kullanım giderleri, mütaahitlik hizmetleri, diğer hizmet ve özel malzeme alımları, kiralama giderleri  olarak toplam 2.199.940.88 TL harcama yapılmıştır.
 
   2-(YATIRIM )SERMAYE GİDERLERİ :              
       Bu Bölümde Etüt ve Proje giderleri yapı tesis yapım ve büyük onarım giderleri makine teçhizat  hareketli iş makinesi  ve taşıt alım ve büyük onarım giderleri, yol yapım giderleri,yol yapım giderleri için arsa alım ve kamulaştırma giderleri sermaye üretim giderleri olmak üzere toplam 840.584,70TL harcama yapılmıştır.
 
   3-CARİ TRANSFER HARCAMALARI :
        Bu bölümde muhtaç  aceze ve asker  ailelerine yardım giderleri, İller Bankası Ortaklık payı, İller Bankasına, mali kurumlara ve emekli sandığına yapılan ödemeler,Dernek ve birliklere ödenen paylar, geri verilecek paralar olarak 211.413,65 TL harcama yapılmıştır.
 
BUNA MUKABİL OCAK 2010- ARALIK 2010 DÖNEMİ HARCAMALARI
 
    1-CARİ HARCAMALAR:                                                                              :     3.296.581,86 TL    
 
     2-SERMAYE HARCAMALARI                                                                     :       840.584,70  TL
 
     3-CARİ TRASFER HARCAMALARI                                                            :       211.413,65 TL                           
                        
                                                                                  T O P L A  M         :   4.348.580,21 -TLdir.
 
Belediyemizin Tedaş,Emekli Sandığı ,Maliye,İller Bankası İkraz ve yapılandırma   borçları,Esnaf,İşçi , Memur Personeli ve diğer resmi kurumlar olmak üzere toplam 10.848.381,35 TL borcu bulunmaktadır.
 
BELEDİYEMİZCE GERÇEKLEŞTİRİLEN EVLENME İŞLERİ
 
1-     Belediyemiz Evlenme İşleri Dairesince,  01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında Evlenme İşlerine ait evrak kayıt defterine 154 adet  gelen giden evrakın ve 145 adet resen evrakın olmak üzere toplam 299 adet evrak kaydı yapılmıştır. Belediyemiz Evlenme İşleri Dairesince, faaliyet dönemi içerisinde 112 çiftin nikah akitleri yapılmış ve bütün çiftlere uluslararası aile cüzdanları verilmiştir.
 
     Evlenme müracaatı  ve nikah işlemleri esnasında halkımıza her konuda yardımcı olunmaktadır.  
 
                                                                                                                                           
01.OCAK.2010-31.ARALIK.2010 DÖNEMİ ZABITA KOMİSERLİĞİNE AİT FAALİYET RAPORU
 
Ahmetli Belediyesi Zabıta Komiserliği Personelince muhtelif zamanlarda ve İlçemizin her türlü  hizmetlerinin aksamaması  ve çevremizin temizliği, halkımızın sağlığının korunması için esnaflar denetlemektedir.
Esnaf denetlemelerinde :
İlçemizde bulunan tüm Esnaflar İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çevre Sağlık Teknisyenleriyle birlikte belirli aralıklarla denetimler yapılmaktadır.
İlçemizdeki kabristanlığa  her gün gidilerek yeterli mezar olup olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler  yapılmaktadır. Her ihtimale karşı devamlı olarak üç adet mezar hazır buldurulmaktadır.
İlçemizde kurulan halk pazarı Salı günleri kurulduğu için pazarı başlangıcından bitimine kadar kontrollerimiz devam etmektedir. Pazarcı esnaflarımızın yer belgelerinin kontrolleri yapılarak yer belgesi olmayanların belge alması konusunda uyarılmaktadır. Tahsildar personellerine işgaliye  parası toplanırken yardımcı olunmaktadır. Ayrıca pazara gelen vatandaşlarımızın giriş ve çıkışlarında kolaylık sağlanması amacı ile pazaryeri önüne park edilen araçlardan 08.00-17.00 saatleri arasında 1TL. otopark ücreti alınmaktadır.
İlçemiz cadde ve sokaklarına gelişi güzel kum, taş, çakıl,çalı ve benzeri gibi engel teşkil edecek şekilde konulmasına izin verilmemektedir.Koyanlar hakkında kanuni işlem uygulanmaktadır. Ayrıca Hükümet Caddesine park edilen araçlardan 08.00 ile 17.00 saatleri arasında 1 TL. park ücreti alınmaktadır.
İlçemizdeki Mahalle ve Sokakların temiz görünmesi ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından denetimlerimiz her gün sürdürülmektedir. Yollara rastgele atılan pis suların akıtılmasına izin verilmemektedir. Hane sakinleri uyarılarak Kanalizasyon bağlantısının yaptırılması sağlanmaktadır.
İlçemiz pazarı olan Salı günleri  çay ve dere mahsulü olan ürünler Belediyemiz hizmetinde iş gören Veteriner eşliğinde kontrolü yapılarak satışına izin verilmektedir.
İlçemiz mahalleleri gezilerek kaçak olan inşaatların yapılmamasına gereken önem gösterilmektedir. Ruhsatsız olarak inşaat  yapanlar hakkında İnşaat Teknikeri eşliğinde tutanak tutulmaktadır. Ruhsatı olan inşaatlara da inşaat tabelası asılması istenilmektedir.
İlçemizde başıboş dolaşan kedi ve köpeklere karşı özellikle Çarşamba günleri kuduz tehlikesine karşı mücadele yapılmaktadır.
İlçemiz mezarlığına 01.Ocak.2010 ve 31.Aralık.2010 tarihleri arasında 65 kişi defnedilmiştir.
Sinek ilaçlaması için sezona girerken Larva mücadelesi yapılıp bütün şehir arkları , durgun sular, çöplükler, kanalizasyon logarları ve benzeri yerlerin ilaçlaması yapılmıştır.Halen dumanlama ve ULV sistemi ile ilaçlama devam etmektedir.
           İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerine 30 adet Sıhhi İşyeri Açılış Ruhsatı ve 12 adet Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı tanzim edilmiştir.
            İlçemiz sınırları içerisinde bulunan esnaflara 111 adet Hafta Tatil Ruhsatı tanzim edilmiştir.
            Bu güne kadar Zabıta Talimatnamesine aykırı hareket edenlere 45 adet Zabıt Varakası,  36 adet yazılı ve 125 adet sözlü ihtar verilerek Esnaflarımızın ve halkımızın nizama uymaları sağlanmıştır.
            Gelen ve giden evrak sayısı 391, resen sayısı 25’dir. 
     
 
01.OCAK.2010-31.12.2010 DÖNEMİNE AİT İTFAİYE KOMİSERLİĞİ FAALİYET RAPORU
 
            Belediyemiz İtfaiye Amirliğinin 01.Ocak.2010 ile 31.Aralık 2010 tarihleri arasında İtfaiye imdat telefonlarına gelen ihbarlar sonucu 9 adet yangına gidilip yangın söndürülmüştür.Bunlar hasarlı olan yangınlardır.Anında müdahale edilip söndürülen maddi hasarlı yangınlara rapor tutulmamaktadır. İtfaiye araçlarımız üzerinde bulunan otomatik merdivenler ihtiyaç olduğu zaman kullanılmaktadır.
              Araçlarımız vatandaşlarımızın su tesisatlarında olan tıkanıklarda makbuz karşılığı devamlı olarak hizmet vermektedir. Belediyemiz itfaiye aracı ile günün belirli saatlerinde, özellikle yaz aylarında cadde ve sokakları yıkayarak toz kalkması engellenmektedir.         
              İki adet itfaiye aracı, bir adet tanker günün 24 saati görev başında olup çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesine karşı hazır bulundurulmakta olup; ayrıca kantar hizmeti verilmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren İtfaiye teşkilatı 110 no.lu acil telefon ile 24 saat hizmet vermektedir.
 
              Değerli Meclis üyeleri, yukarıda arz ve tasviplerinize sunulan Faaliyet Raporunda düzeltilmesine lüzum göreceğiniz hususlar olursa, ben ve hazır bulanan bütün mesai arkadaşlarım cevap vermeye hazırız.
              İş bu Faaliyet Raporumu tasviplerinize sunar, yaptığımız hizmetlerin İlçemiz Halkına hayırlı olmasını diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.
                                        
 
Ahmetli Belediye Başkanı
Ahmet ALHAN          
 

SOSYAL HİZMETLER