İhaleler

Mandallı Mahallesi

5.02.2015

 AHMETLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

 

1-  Belediyemize ait aşağıda adres ve nitelikleri yazılı bulunan Mandallı Mahallesi Aktarla Mevkii 2 Pafta 0 Ada 82 parselde bulunan 44.850,00 m2 tarlanın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü (Artırma)  suretiyle yapılacaktır.

 

2-  Adı geçen taşınmazın ihalesi 9 Şubat 2015 Pazartesi günü aşağıda belirtilen yer ve saatlerde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3- Taşınmaz satışlarıyla ilgili İhale Şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde olup günün mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 

4- Satışı yapılacak olan taşınmazın muhammen bedeli ve  %3 geçici teminatı aşağıda gösterildiği  şekilde konulmuştur.

 

5- İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırmaları şarttır.

 

6- İhaleye katılacakların tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını vermeleri şarttır. 

 

     İştirakçilere İlanen Duyurulur. 26.01.2015

 

 

 

 

 

Cinsi      Adresi          Ada/Parsel      Muhammen Bedeli       Geçici Teminatı     İhale Tarihi / Saati

                                                                                                                   

  Tarla   Mandallı Mah.     0/ 82              156.975,00 TL                 4.710,00 TL          09.02.2015 / 15:00

 

 

 

 

                                                                                                                        Ahmetli Belediye Başkanlığı

« Tüm İlanlar

SOSYAL HİZMETLER