İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı

İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER AÇACAK KİŞİ İÇİN GEREKENLER

1- BAŞVURU FORMU
2- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
3- İKAMETGAH SENEDİ ( İkamet Ettiği Mahalle Muhtarından Onaylı)
4-SABIKA KAYDI
5- SAĞLIK RAPORU
6- 4 ADET FOTOĞRAF (Renkli)
7- ODA KAYDI
8- VERGİ LEVHASI
9- 1 ADET ŞEFFAF TELLİ DOSYA

 

AÇILACAK YER İÇİN GEREKENLER

1- TAPUNUN FOTOKOPİSİ (Noter Tasdikli)
2- KİRA İSE KİRA KONTRATI (Noter Tasdikli)
3- YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ

 

TAHKİKAT YAZIŞMALARI

1- EMNİYET AMİRLİĞİNE
2- SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINA
3- TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
4- İTFAİYE AMİRLİĞİNE
5- ZABITA AMİRLİĞİNE

 

ŞİRKET OLAN İŞYERLER İÇİN

1- ŞİRKETİN KURULUŞ İLANI
2- KURULMAK İSTENEN YER İÇİN YÖN. KUR. KARARI
3- TEMSİLCİYE YÖN. KUR. KARARI İLE VERİLMİŞ YETKİ BELGESİ
 

NOT: EN SON RUHSAT VERİLEN MÜSTECİRİN İŞYERİNDE UYMASI GEREKEN KURALLAR İLE İLGİLİ TEBLİGATIN TEBLİĞ EDİLMESİ

SOSYAL HİZMETLER